MONTENEGRO EKONOMİSİ

Gelişmekte olan bir ülke olan Montenegro yani Karadağ, son günlerde sıkça araştırılmaya başlamıştır. En çok araştırılan konular arasında Montenegro ekonomisi de yer almaktadır.
Montenegro ekonomisi küçük ve açık bir ekonomiye sahiptir.
Karadağ ekonomisi aynı zamanda yurt dışından gelen sermayelere bağlıdır.
Karadağ ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Rekabet Edebilirlik Raporu’nda 73. Sırada yer almaktadır

Montenegro Vergi Oranları

montenegro ekonomi 1

Kurumlar Vergisi: %9
Gelir Vergisi: %9-%11
Katma Değer Vergisi (KDV): %21
Sosyal Güvenlik oranı: %34,3

Kurumlar vergisi %9’dur. Kişisel gelir vergisi oranı ise 720 Euro üzerindeki kazançlar ise %9 ve %11’dir. Karadağ’da açılan bir işletme, kar vergisini peşin öder. Ülkede %19’luk orana sahip ürünler; temel gıdalar (ekmek, süt, yağ, şeker), ilaçlar, kitaplar, içme suları, konaklama hizmetleri, yolcu taşımacılığı, cenaze hizmetleri, eğitim alanındaki hizmetler.
Emlak satış vergisi oranı, vergi oranının %3’ünü kapsar.
Karadağ’da üç tüketim ürünü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ne bağlıdır.
Alkol ve alkollü içecekler
Tütün ürünleri
Mineral yağlar

Montenegro’da Turizm

karadag turizm

Yapılan bir araştırmaya göre yaşam standartları açısından Montenegro 40 Avrupa ülke arasında en uygun ülkeler arasında yer almaktadır. Çoğu ülkeye nazaran iyi bir ekonomiye sahip olan Montenegro’nun para birimi Euro’dur.

Enflasyon oranı düşük bir ekonomisi olan Montenegro’nın ekonomik kaynaklarının başında turizm gelmektedir. Eşsiz doğası ve zengin kültürü Montenegro’nun öne çıkan özelliklerindendir.
Podgorica, Budva, Kotor şehirleri tarihi turizmin ana merkezleridir.
Turizm, Karadağ’ın GSYİH’nin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Ülke her sene nüfusunun en az iki katı kadar turist ağırlamaktadır